Oferta

 

 

 

 

OFERTA NA USŁUGI SERWISOWE

AJS  Albert Jasik Autoryzowany Serwis Maszyn Barwiących oferuje usługi serwisowe dotyczące instalacji, konserwacji i naprawy urządzeń firmy Fast and Fluid Management.

I.     Usługi serwisowe zawierają:

  • bezpłatne porady telefoniczne
  • instalacje urządzeń
  • naprawy urządzeń
  • kalibracje urządzeń

 

II.    Reakcja serwisu – 72 godziny robocze.

III.    Cennik:

  • Godzina pracy serwisanta: PLN 110,00 netto
  • Każdy przejechany kilometr: PLN 1,50 netto
  • Koszty delegacji (zakwaterowanie, posiłki, itp.)
  • Koszt wymienionych części zamiennych według cen bieżących

IV.    Gwarancja obejmuje nowe urządzenia. Czas trwania gwarancji to 1 rok od momentu dostarczenia urządzenia przez Fast & Fluid Management. Gwarancja dotyczy wyłącznie części zamiennych, nie dotyczy kosztów podróży, delegacji i robocizny.
W przypadku wymiany części przez autoryzowany serwis na oryginalną, do wymienionej części stosowane są powyższe warunki gwarancji.

V.    Za dni robocze uznawane są dni od poniedziałku do piątku włącznie, bez świąt państwowych.

Powyższe warunki mają zastosowanie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.